phrase

Photo by  Anthony Intraversato “Leave in a body” có body là nhóm, đoàn, hội đồng -> cụm từ này nghĩa là rời khỏi nơi nào theo một nhóm/đo...

phrase

Photo by  Shane Stagner "Leave (something) to chance" -> nghĩa là để mọi việc được sắp đặt ngẫu nhiên; mặc kệ kết quả/tác động ...