phrase

Photo by  ibrahim abdullah "Do right/well by (someone)" -> nghĩa là đối xử/nói công bình, có lợi và tôn kính ai. Ví dụ Allister...

phrase

Photo by  Skylar Jean "By the yard" = bằng cả cái sân/thước Anh -> nghĩa là với số lượng rất lớn. Ví dụ New “passages” are inha...

phrase

Photo by  Waranont (Joe) "By the thousand" -> nghĩa là lượng lớn lên đến hàng ngàn. Ví dụ May-bugs that once came by the thousa...

word

Photo by Felix Koutchinski on Unsplash "Wait and see" -> nghĩa là (chính sách) chờ đợi và quan sát, chờ xem. Ví dụ Experts (ch...

phrase

Có cặp có đôi mới toại lòng nhau. Photo by  Allef Vinicius "By the hour" -> nghĩa là mỗi tiếng, từng giờ; nghĩa khác là (thù la...

phrase

Tiện thể ngắm hoàng hôn cho bớt sầu. Photo by  Rico Zamudio "By the bye/by" = by the way -> nghĩa là nhân tiện/nhân thể, tình c...

phrase

Photo by  Andrew Santellan "By main force" -> nghĩa là hoàn toàn bằng sức mạnh. Ví dụ He appears to be trying to get schools to...

phrase

Anh đã bị phạt. Photo by  Tharaka Jayasuriya "By dint of" có dint là cú đòn/vết đánh -> cụm từ này nghĩa là bởi vì, do bởi. Ví ...

funny

ngư dân nghèo khổ vô tình tìm thấy khối long diên hương (bãi nôn của cá nhà táng) trị giá hơn 7 tỷ đồng... ----- A PENNILESS (không xu dính ...

funny

người bán hoa quả ở florida dí súng vào chủ quầy bên cạnh vì không nâng giá bán... :) ----- A Florida fruit salesman was arrested Tuesday af...

phrase

Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash “Blow up in (one's) face” = tan (thành mây khói) ngay trước mắt -> nghĩa là kế hoạch thất bại, hỏng...

quote

Photo by Tracey Hocking on Unsplash . Life is really simple, but we insist on making it complicated.  ~Confucius Cuộc sống thực sự đơn giản...