phrase

Chịu phạt. Photo by Farzad Sedaghat from Pexels "Cop it sweet" (tiếng lóng) nghĩa là chấp nhận bị phạt/ đối xử hà khắc mà không h...

phrase

Vừa chua vừa ngọt, càng thêm ngon miệng. Photo by Lisa Fotios from Pexels "Sweet and sour" nghĩa là chua ngọt (chỉ hương vị) hoặc...

phrase

Ngọt ngào như mật ong. Photo by Three-shots from Pexels "(As) sweet as honey/pie/sugar" = ngọt như mật -> nghĩa là chỉ người v...

phrase

Photo by  Charles N. Kabwende “Know (something) by name” -> nghĩa là chỉ biết tên mà không biết mặt. Ví dụ Even if you don’t know it by n...

phrase

Photo by  Nathan Dumlao “Days gone by” -> nghĩa là thời kỳ đã qua. Ví dụ Ably assisted by super sleuth (siêu thám tử) Shirley Holmes the ...

phrase

Photo by  Bao Truong “Clue-by-four” có clue là manh mối -> cụm từ này nghĩa là (ẩn dụ) về việc dùng thước kẻ (2 x 4 inches, two-by-four) ...

phrase

Photo by  Sangga Rima Roman Selia “By the numbers” = đúng từng con số -> nghĩa là chính xác/đúng với quy tắc, định hướng hay kế hoạch đề ...

miscellaneous

sau vụ 39 người Việt chết ở Essex, Anh,  dòng người vẫn ra đi, giá chỉ cao hơn mà thôi (cho rằng 39 người đó ko may mắn, và bọn buôn người r...

phrase

Photo by Diane Helentjaris on Unsplash "If ever there was" = nếu từ trước đến nay đã có (trường hợp)... -> nghĩa là nhấn mạnh ...

word

Nhanh đi! Sếp gọi kìa. Photo courtesy: Peter Bartlett ARPS EFIAP/b CPAGB BPE3* "Wolf down" = ăn như sói -> nghĩa là ăn ngấu ngh...

phrase

Không né nhanh là thiệt mình. Photo by cottonbro from Pexels "Bob and weave" = nảy và lắc -> nghĩa là tránh né người/vật (bằng...

phrase

Toàn những thứ nho nhỏ. Photo by Franco Antonio Giovanella on Unsplash "Bits and bobs" nghĩa là những thứ đồ lặt vặt, nhỏ, linh t...

word

Photo by Lucas Sankey on Unsplash . "Anchoring bias" = lệch lạc trong neo tham chiếu -> nghĩa là xu hướng quá tập trung vào th...

quote

Photo by Kevin Xie on Unsplash . Wherever you go, go with all your heart.  ~ Confucius Dù đi bất kỳ đâu, hãy tới đó bằng cả trái tim. Bài t...