word

Photo by: Christian Hebell on Unsplash "The short straw" = cọng rơm ngắn ->  nghĩa là kết quả ít thuận lợi/mong muốn/...

phrase

Photo by: Saksham Gangwar on Unsplash "Walk on water" = đi trên mặt nước -> nghĩa là làm một việc phi thường hoặc bất k...

phrase

Rước về nhà rồi mới biết vợ tôi cũng là một con sư tử hà đông. Photo by  Brooke Lark "Shake your fist" -> vung vẩy nắm...

phrase

Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất, tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi. Photo by  Timur Romanov "Past (someone&...

word

Tình bạn nơi đồng vắng. Photo by  Warren Wong "Yeoman's service" = Dịch vụ của tiểu điền chủ -> Dịch vụ đảm bảo tố...

phrase

Sức mạnh của công lý. Photo by  Bill Oxford "Bend the law" = Bẻ cong luật pháp, lách luật -> Làm điều gì đó không trái ...

word

Ơ, ngại quá cơ... Photo by  Mathew Schwartz "Funny bone" = Khuỷu tay, phần rất nhạy cảm với các tác động bên ngoài. ->...

phrase

Người ta gọi đây là đôi bên cùng có lợi. Photo by  Chris Liverani "Seal the deal" -> Làm chắc chắn/chốt lại một sự thươ...

phrase

Anh giúp em giả làm người yêu của em nhé. Photo by  Dineslav Roydev "Do me a favour" -> Yêu cầu ai đó giúp đỡ bạn việc...

gastronomy

Địa chỉ: 252 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Sài Gòn Điện thoại: 028 3932 2666 Bài trước: Secret Garden Restaurant - 158 ...