word

Đẹp trai mới có nhiều đứa yêu. Photo by: Mubariz Mehdizadeh on Unsplash "Prim and proper" có từ prim là nghiêm nghị, đứng ...

phrase

Mưa cũng không từ bỏ. Photo courtesy Phil Roeder   "Show must go on" = chương trình phải tiếp tục -> dù có bất cứ cản tr...

phrase

Đeo kính vào trông tri thức hẳn ra Photo by Kate photo from Pexels 'Airs and graces' = (làm bộ, ra vẻ) ta đây và có đạo đức, ...

word

Mẹ nhớ là đừng có đem chuyện này kể cho ba đó nha! Photo by Liesl Leonard on Unsplash "Loose talk" = cuộc nói chuyện lỏng ...

phrase

Photo by Jordan Rowland on Unsplash "Chalk and talk" = phấn và lời nói -> cụm từ này nghĩa là phương pháp dạy học truyề...

word

Nhìn cái bọn có bồ kìa! Photo courtesy: vtpeacenik "Lovey-dovey" = âu yếm, trìu mến, ủy mị -> việc luôn quấn quýt bày tỏ...

word

Xinh là bỏ qua được hết nhé Photo by Renato Abati from Pexels 'A saving grace' = vẻ duyên dáng cứu lại -> điều bù đắp cho...

word

Quán này gọi là cafe công sở cũng đúng phết nhở! Photo by Toa Heftiba on Unsplash "Talk shop" có từ shop nghĩa là công việ...

word

Em ơi ra check-in cho anh cái nào Photo by Helena Lopes from Pexels 'Cool reception' = đón tiếp lạnh nhạt, không thiện cảm, ...

word

Photo by: Nessi Gileva on Unsplash "Rocky road" = con đường sỏi đá -> nghĩa là cuộc hành trình khó khăn, rắc rối. V...