phrase

Muốn bỏ cuộc lắm rồi. Photo by  Jeremy Bishop "Half a heart" = Nửa con tim -> Làm một việc không bằng cả tấm lòng, thiế...

phrase

Ký ức thanh xuân. Photo by  Glenn Carstens-Peters "By heart" = Bằng trí nhớ; nhớ điều gì đó rất giỏi; có trí nhớ tốt; thuộ...