phrase

Xếp được bàn ăn là cả một nghệ thuật. Photo by mali maeder from Pexels "Set/lay the table" nghĩa là chuẩn bị, bày biện lên...

word

Chăm cún cũng như chăm con vậy, vất vả phết. Photo by Kasuma from Pexels "Table scrap" = thức ăn thừa trên bàn. Cũng có ngh...

phrase

Rồi một ngày, tôi sẽ tỏa sáng! Photo by Wendy Wei from Pexels "Ne plus ultra" nghĩa là sự hoàn hảo tuyệt đối. Trong tiếng ...

health

nói rằng đại dịch covid-19 khiến người già chết bớt, và có lợi cho nền kinh tế... ----- ... Warner compared coronavirus with Spanish fl...

word

Photo by John Guccione www.advergroup.com from Pexels "Plus interest" = lãi suất thêm -> một khoản thu nhập tích lũy bổ...

word

Đôi khi cho chắc cú, 1+1 tôi cũng phải tính máy tính. Photo by Kaboompics .com from Pexels "Plus-minus" hoặc "plus or...

idea

nhiều máy tính quá, ko biết chọn cái nào -> cùng ngồi chọn trên mạng chỉ 2 tiếng thôi (giới hạn thời gian) và sẽ chọn mua cái tốt nhất t...

word

Đông như này đổi bàn hơi khó nhỉ. Photo by Marcus Herzberg from Pexels "Table-hop" = nhảy bàn -> chuyển từ bàn này sang...

word

Đọc kịch bản là phần rất quan trọng trước khi quay phim, giúp các diễn viên ăn khớp với nhau hơn. Photo by Andreas Ohman "Table ...

word

Không nghe lời là cho ra bàn chơi một mình nè. Photo by Johan Bos from Pexels "Kiddie table" = bàn dành riêng cho trẻ nhỏ,...