phrase

Đừng giả vờ nữa, cô người yêu biết tỏng rồi. Photo by Polina Zimmerman from Pexels "Know for a fact" = biết một sự thật -&...

word

Tin tức tràn lan, quá nhiều đến bội thực. Photo by Elizaveta Kozorezova from Pexels "Ad nauseam" nghĩa là (nói cái gì) nhi...

word

Đã hợp cạ thì ngồi đến sáng cũng không hết chuyện. Photo by Afta Putta Gunawan from Pexels "Ad infinitum" = infinity ->...

word

Photo by: Pixabay on Pexels "Stinking rich" -> nghĩa là rất giàu có, giàu sụ. Ví dụ The net worth (giá trị tài sản)...

word

Photo by Charles Deluvio on Unsplash "Fact check" nghĩa là kiểm tra tính thực tế, xác minh tính chính xác của thông tin đã...

word

Dịch bệnh xảy ra vì nó phải xảy ra chăng? Photo by Adam Nieścioruk on Unsplash "The fact of life" = sự thật của cuộc đời, ...

word

Đáng sợ hơn cả, đây không phải con số cuối cùng. Photo by Markus Spiske on Unsplash "Facts and figures" = sự kiện và số li...

funny

người dân làng kepuh, đảo java, indonesia tuyển tình nguyện viên giả ma pocong để dọa người dân ở nhà cách ly... ----- A youth group in...