phrase

Photo by Muyuan Ma on Unsplash "Carry the ball" -> nghĩa là trong bóng bầu dục Mỹ, cầu thủ cố lấy thêm diện tích trên sân cho ...

phrase

Photo by  Diana Simumpande “Break faith with” = phá vỡ niềm tin -> nghĩa là không thực hiện như mình đã hứa. Ví dụ Speaking from personal...