word

yêu con, nhưng đừng chiều con quá... Photo by Daiga Ellaby on Unsplash . 'Mistaken zeal' nghĩa là nhiệt tình không đúng chỗ. Ví dụ ...

phrase

Photo by Icons8 Team on Unsplash “Cracking the shits” = đập vỡ cục phân -> nghĩa là rất tức giận. Ví dụ And there was this guy in the au...

phrase

Ước mơ là phải tự mình nắm lắm. Photo by Olenka Sergienko from Pexels "Ride herd on (someone/something)" nghĩa là giám sát, kiểm ...

phrase

Photo by Bruce Christianson on Unsplash "In a haze" có haze là hoang mang, mơ hồ -> cụm từ này nghĩa là không hoàn toàn tỉnh t...