miscellaneous

Sét oánh 1 phát chết 300 con tuần lộc ở Na uy. Bọn này chắc mấy kiếp trước ăn ở thất đức lắm nên kiếp này bị đọa làm súc vật rồi mà vẫn bị ...

phrase

Rẻ dữ, có nên lấy thêm quyển đây nữa không ta?? Photo by Aris Sfakianakis on Unsplash "Be going cheap" có nghĩa là được đem b...

phrase

Ơ xin lỗi mà, đừng nghĩ gì nhé Photo by Guillaume Meurice from Pexels 'Speak ill of someone or something' = nói xấu, những đ...

phrase

Thôi xong, chuột rút rồi! Photo by Massimo Sartirana on Unsplash Khi bạn đang "in a fix" có nghĩa là bạn đang ở trong một tình h...

phrase

Nhìn nè, nhìn anh ngầu chưa mấy cưng Photo by Маша Реймерс from Pexels 'For good or ill' = dù khỏe hay yếu, tốt hay xấu ->...

phrase

Làm gì cũng phải tem tém lại nha, đi đêm lắm có ngày gặp ma đó à Photo by Pixabay 'Ill-gotten gains' = thu được/kiếm được một...

word

Ùi tưởng nhiều chứ dăm ba đồng bạc lẻ tiền mặt đó tôi... không đủ. Photo by Matthew Henry from Burst "Chicken feed" (thức...