word

Vào!!!! Photo by Filippo Manzini "Two goals" (thể thao) nghĩa là ghi được hai bàn thắng, thắng 2-0. Ví dụ "No-on...

word

Mắt lại nhìn lên giời rồi. Photo by Jessica S. "Pile up" nghĩa là chứa đầy, chất đống, xếp thành chồng, tích lũy hoặc đâm v...

word

Phải dùng cái này con người mới bớt tào lao được. Photo by Ashkan Forouzani on Unsplash "Pile of crap" = đống rác rưởi -&g...

word

Làm ơn hông chen lấn xô đẩy. Photo by ALLAN FRANCA CARMO from Pexels "Pile into (something)" nghĩa là tiến vào, đi vào, bư...

sex

đeo quần lót làm khẩu trang đi siêu thị... ----- A supermarket shopper was spotted appearing to wear underwear (quần lót, đồ lót) on he...

funny

chạy quá tốc độ để ko bị dính corona virus :D ----- A man caught driving at 130 mph on a motorway in Surrey in the U.K. said he was try...

phrase

Ai sẽ là người tiếp theo được đội? Photo by Christopher Alonzo from Pexels "Next in line" nghĩa là người tiếp theo xếp hàn...

word

Thật đáng trân quý. Photo by Streetwindy from Pexels "(One's) next of kin" nghĩa là người thân, họ hàng gần. Ví dụ...