word

Chắc ai cũng đọc rồi nhỉ? Photo by Leah Kelley from Pexels "Twice-told tale" = chuyện kể hai lần -> nghĩa là chuyện cũ ...

word

Khuôn mặt đầy sự cảm thông. Photo by mentatdgt from Pexels "Tale of woe" = câu chuyện về nối buồn -> nghĩa là lời kể lể...

miscellaneous

by vu hoang linh , Cuộc đời của những công nhân làm trong dây chuyền thức ăn công nghiệp: 5 ngày 1 tuần, 10 tiếng mỗi ngày, 10 vạn con ...