word

On sale. Photo by  VanveenJF "Low-end" = Giới hạn thấp -> Rẻ hơn và chất lượng kém hơn khi mà so sánh với các sản phẩm...

word

Chuyến du lịch đáng nhớ. Photo by  Court Cook "The living end" = Giới hạn sự sống -> Chỉ điều gì là nhất, là số một, đ...

phrase

Năm nay lãi được cô ấy. Photo by  Radu Florin "End up with (someone or something" = Kết thúc cùng với ai/điều gì -> Đ...

phrase

In the middle of nowhere. Photo by  Casey Fyfe "End up at (something or some place)" = Đến một nơi nào đó, thường là không...

phrase

Game's over. Photo by  Anne Nygård "End game" = Kết thúc trò chơi -> Giai đoạn cuối của một quá trình, sự phát triể...

phrase

Bà nội trong ký ức của tôi. Photo by  The Joy of Film "End (one's) days" = Những ngày cuối đời -> Dành những ngày c...