phrase

Cách ly không hề cô đơn và tệ như bạn nghĩ đâu. Photo by Edward Jenner from Pexels "Be no bad thing" = không phải điều tệ ...

word

Biết gì đây không? Photo courtesy: Carsten Osterwald "Bird brain" = óc chim -> nghĩa là người nông cạn, đần độn; như ki...

word

Chúng ta đều bình đẳng, đều phải được chữa trị hết sức. Photo by Vidal Balielo Jr. from Pexels  "Without exception" = khôn...

word

Hôm qua, 7/4/2020, trong cuộc họp báo, khi được hỏi về việc dùng khẩu trang, Justin Trudeau lỡ lời nói: “It prevents you from breathing...

phrase

Phải đối trọng tài dễ mà ăn thẻ lắm. Photo by вιи Jɑ͠l͠єєƖ ♡ "Take exception (to something)" nghĩa là kịch liệt phản đổi, c...

picture

Het wafelhuis - 4116 - Rijksmuseum Twenthe, Willem Joseph Laquy tiệm bánh quế, tranh của Willem Joseph Laquy Bài trước: Anthoni Rouke...

picture

Arent Anthoni Roukens and family , by Willem Joseph Laquy (1738-1798) Anthoni Roukens và gia đình, tranh của Willem Joseph Laquy Bài t...