word

Liệu chúng ta có đang sống trong một xã hội văn minh? Photo by Joanne Adela Low from Pexels "Rape culture" = văn hóa hiếp ...

word

Sốc nhất chắc là phải sang đường ở Việt Nam. Photo by Dương Nhân from Pexels  "Culture shock" = sốc văn hóa -> cảm thấy...

phrase

Photo by  Alex Mihai C "Get (all) het up" = được đốt nóng, được nung nóng -> Nổi nóng, tức giận và buồn bực. Ví d...

word

Con cũng ước muốn được làm anh hùng. Photo by Porapak Apichodilok from Pexels "Culture hero" = anh hùng văn hóa -> ngườ...

phrase

Mỗi người có một vẻ đẹp riêng Photo by Leonidas Takao Ishikawa from Pexels 'Tastes differ' = mỗi người có những sở thích, qu...

word

Lên mạng gõ ba dòng chữ tẩy chay, chửi bới chẳng có tác dụng gì cả. Photo by Rosemary Ketchum from Pexels "Cancel culture"...

word

Photo by: Pixabay on Pexels "Sex goddess" = nữ thần tình dục -> nghĩa là người phụ nữ, thường là người nổi tiếng, ngườ...

word

Photo by Achraf Alan  from Pexels "Burner phone" = đốt điện thoại -> điện dùng số giả, dùng sim rác để gọi nhằm tránh bị...

phrase

Bạn sẽ không thể làm một công việc lâu dài nếu bạn không yêu thích nó. Photo by Christina Morillo from Pexels "Phone (something...