phrase

Hãy nói không với nhựa sử dụng một lần! Photo by Stijn Dijkstra from Pexels "At/in/to the forefront (of something)" nghĩa là ở tu...

word

Trông khá căng thẳng. Photo by Roxanne Minnish from Pexels "Aptitude test" có aptitude là khả năng hoặc kỹ năng tự nhiên; năng kh...

economics

tăng chi tiêu công sẽ làm tăng gdp = tăng thuế làm tăng gdp, chuyện vô lý ngớ ngẩn, ----- Identity economics is bad economics. The excellent...

word

Cũng thật đáng thương. Photo by Alison Burrell from Pexels "Battery chicken" có "battery" là dãy chuồng nuôi gà nhốt -&...

word

Photo by Maël BALLAND from Pexels "Boot camp" có "boot" là giày ống, "camp" là doanh trại -> từ này nghĩa ...

phrase

Dùng người trong thi đấu rất quan trọng. Photo by IMG_1979 from Pexels "In the clutch" nghĩa là vào thời điểm quan trọng, trong t...

china

trump phát động chiến tranh thương mại với china, thì dân china lại mua Cadillacs nhiều hơn là người mỹ, giúp General Motors tăng trưởng lợi...

health

nên chứ, để bác sĩ tăng hoa hồng doanh thu từ thuốc giảm đau :) ----- Dozens of medical professionals in seven states were charged Wednesday...

phrase

 Bàn cờ to thật!! Photo by:  Graham Ruttan  on Unsplash "By a wide margin" -> nghĩa là rất nhiều, với số lượng lớn.  Ví dụ A co...

phrase

Photo by:  bruce mars  on Unsplash "Bust a gut" = vỡ ruột -> nghĩa là dồn hết sức làm việc, nghĩa khác là cười rất lớn, 'cư...