word

Photo by Jeffrey F Lin on Unsplash “Romp home/in” -> nghĩa là thắng, thành công,…một cách dễ dàng, thắng như chẻ tre. Ví dụ No. 8 Illini...

phrase

Photo by Chris Chow on Unsplash "Square up against" có square up là đương đầu -> cụm từ này nghĩa là đối đầu với kẻ thù. Ví dụ...

word

Nét đẹp của những người phụ nữ thành công ^^. Photo by Adam Winger on Unsplash "Square-john broad" có square là thẳng thắn/thật t...

phrase

Photo by GRAS GRÜN on Unsplash “Drug of choice” = thuốc của sự lựa chọn -> nghĩa là chất cấm (mà ai bị nghiện hoặc thích). Ví dụ The dru...

phrase

Photo by Pete Wright on Unsplash . “One heck of a (something/someone)” -> nghĩa là người/điều tốt đáng ngạc nhiên. Ví dụ Saints Defense ...

phrase

  Photo by Johann Walter Bantz on Unsplash “Not take crap from (someone)” = không nhận phân từ (ai) -> nghĩa là không chấp nhận để ai đố...

word

Photo by Prophsee Journals on Unsplash "Creature of habit" -> nghĩa là người luôn sống/làm việc theo thói quen, đều đặn. Ví dụ...

word

Photo by Julian Bossert on Unsplash "Box-office bomb" -> nghĩa là bộ phim không thành công, bán được ít vé; quả bom xịt.   Ví ...

funny

các siêu thị mỹ cấm một nhãn hiệu nước dừa của thái vì... cưỡng bức "lao động khỉ"... :D ----- Wegmans is the latest retailer to d...

sex

trong khi nhu cầu ngày càng tăng cao vì dịch covid-19 thì chính quyền indonesia lại... đốt đồ chơi tình dục :)) ----- Indonesian authorities...

funny

tên ăn trộm (xe oto) cố chạy thoát khỏi cảnh sát đã... ngã vào đống phân... :D ----- A passenger of a stolen car tried to make a clean getaw...