phrase

Hãy tìm cho mình phương pháp để giải tỏa căng thẳng, bớt mệt mỏi hơn. Photo by kike vega on Unsplash  "Feel/be out of sorts&quo...

phrase

Vẻ mặt khi thấy đội nhà bị phạt vớ vẩn. Photo by Emma Dau on Unsplash  "Feel/be hard done-by" có nghĩa là cảm thấy bị đối ...

phrase

Không ngờ có ngày mình lại bị lừa vố đau như vậy! Photo by Timothy Barlin on Unsplash "The biter (is) bit" = bị cắn câu -&...