word

Chỉ cần xăng đầy bình, bốn bể đều là nhà. Photo by neil kelly from Pexels  "Wheel estate" = vùng đất chuyển động -> nhà...

word

Nghe nói con này mà kêu thì có tin dữ. Photo by: Andy Chilton on Unsplash "Night owl" = cú đêm -> nghĩa là người thức, ...

economics

các công ty startup tỷ usd ảo quá, dịch covid-19 này thổi bay hết, ----- Unicorn Riding Scooter in Fatal Crash ...It may be the end...

word

Kẻ thù chung của thế giới. Photo by RETRO 11 "Final call" = lời kêu gọi cuối cùng -> nghĩa là cơ hội cuối cùng để làm/yê...

word

Trẻ không chơi, già đổ đốn. Photo by hygor sakai from Pexels  "Final fling" = cú liệng cuối cùng -> nghĩa là khoảnh khắ...