phrase

Xong hết rồi!!  Photo by  Ketut Subiyanto  from  Pexels "Well and truly" -> nghĩa là hoàn toàn, đầy đủ.  Ví dụ Electric cars ha...

quote

Photo by Derek Duran on Unsplash . Everything has beauty, but not everyone sees it. ~ Confucius Mọi thứ đều có vẻ đẹp nhưng không phải ai c...

phrase

Photo by HUNTER LEONARD on Unsplash "Beat a parley" có parley là đàm phán, hòa đàm -> cụm từ này nghĩa là đánh trống đề nghị t...

phrase

Photo by whoislimos on Unsplash "Beat myself up" -> nghĩa là tự trách bản thân, dằn vặt; 'đấm ngực than trời'... Ví dụ...

phrase

Photo by AJ Colores on Unsplash "Walk the beat" có beat là con đường thường xuyên đi qua, khu vực phân cho cảnh sát -> cụm từ ...

phrase

Photo by Louis Moncouyoux on Unsplash "Beat the wind" = đánh gió -> nghĩa là tiếp tục làm điều vô nghĩa/vô ích. Ví dụ  "K...

phrase

Photo by sporlab on Unsplash "Warm the bench" = làm ấm ghế -> nghĩa là cầu thủ dự bị.  Ví dụ “It is also believed Simba want t...

phrase

Photo by Marcin Nowak on Unsplash "Back to Blighty" -> nghĩa là trở về nước Anh; Blighty là biệt hiệu của nước Anh. Ví dụ In g...

phrase

Thấy cưng gke :P. Photo by Ben White on Unsplash "Our jaw drops" = rớt hàm -> nghĩa là bàng hoàng, ngạc nhiên tột độ; 'há ...

phrase

Photo by Doğukan Şahin on Unsplash "Fit/ready to drop" = chỉ muốn buông tay -> nghĩa là mệt mỏi, kiệt sức. Ví dụ The first lin...

phrase

Photo by  Joshua J. Cotten “By a canvas” = bằng một tấm bạt -> nghĩa là với khoảng cách rất sít sao/cực ngắn; chênh lệch nhau rất nhỏ. Cụ...

phrase

Photo by  Phil Hearing "Brick by brick" = từng viên gạch -> nghĩa là ổn định và liên tục theo từng bước, đặc biệt là việc tạo r...

phrase

Photo by Blogging Guide on Unsplash "Drop a bundle on" có bundle là cục tiền -> cụm từ này nghĩa là chi nhiều tiền để chiêu đã...