phrase

Photo by  Alan Chen "Go up in smoke" = biến thành tro bụi -> Bị lửa thiêu cháy, bị tàn phá, thất bại hoặc phải ngưng l...

phrase

Photo by  Mat Reding "Go two-forty" = Di chuyển/làm việc rất nhanh; thi đua (cụm từ này liên quan tới một kỷ lục đua ngựa...

phrase

Người đàn ông bản lĩnh là người biết mình sai ở đâu. Photo by  Nuno Silva "Go/road to Canossa" = Đường tới Canossa -> ...

kid

nhìn đứa bé đang chơi, khách hỏi chủ nhà: - bé tên gì anh? - cháu tên gia bảo, - tên cháu hay quá anh, - hay gì đâu, trúng hàng fak...