phrase

Sao ngơ ngơ như bò đội nón vại? Photo by  Linnea Sandbakk "Between your ears" nghĩa là trong đầu hoặc trong não thường hay dùng v...

phrase

Bác sĩ dặn phải ăn như thế này mới giảm cân được. Photo by   Henrique Félix "Put me on a diet" nghĩa là hướng dẫn, bày cách ...

phrase

Đừng đùa với chị, chị không dễ dãi đâu !! Photo by Củ Cair on flickr "Play hard to get" = tỏ ra khó khăn để ai đó thấy khó ...

phrase

Dù có bị thiêu thành tro thì ta vẫn không đầu hàng. Photo by  Mohamed Nohassi "Stand by my guns" là giữ vững lập trường, qu...

phrase

Con tàu USS Missouri (BB-63) là con tàu chiến cuối cùng được chỉ đạo bởi Mỹ, đây cũng là nơi đế quốc Nhật đầu hàng, kết thúc Chiến tranh ...

phrase

Có anh đây rồi thì em sẽ không bị say xe nữa. Photo by  Tomas Horak "Air my belly" nghĩa là khiến bụng của bạn trống rỗng, n...

phrase

Cái quái gì thế mài? Photo by  Colton Sturgeon "What the heck" là một câu cảm thán dùng để nhấn mạnh sự ngạc nhiên, tức giận...

phrase

Đi ngủ sớm để có tinh trùng khỏe nhé các anh :) Photo by Vidar Nordli-Mathisen on Unsplash 'Hit the hay' or 'hit the sac...

phrase

Kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi- Lỗ Tấn Photo by adrian on Unsplash 'Explore all ...

phrase

Photo by Arwan Sutanto on Unsplash "Cry (one's) eyes out" nghĩa là (ai đó) khóc rất nhiều và rất lâu, khóc hết cỡ, khóc ...